• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Chrzest Święty

CHRZEST

Chrzest Św. w naszej parafii odbywa się w każdą pierwszą niedzielę  podczas Mszy Św. o godz. 11. 00.

Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice lub jedno z rodziców.

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. proboszcza parafii,  w której mieszkają rodzice.

Rodzice przynoszą akt urodzenia dziecka z USC. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko  w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).

Po zapisaniu, kapłan w kancelarii daje rodzicom dziecka kartki do spowiedzi dla nich samych i dla rodziców chrzestnych. Otrzymane kartki do spowiedzi św. mają być podpisane przez spowiednika.

Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczenie do godności ojca lub matki chrzestnej.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek po Mszy Św. wieczornej przed chrztem św. Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w tej katechezie.

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie." (KKK 1213)
Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i "powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
"Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: »Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego« (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników. Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone."
Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem. Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

Obowiązki rodziców dziecka:

- przygotowują się do chrztu dziecka,
- są obecni,
- publicznie proszą o chrzest,
- kreślą znak krzyża na czole dziecka,
- wyrzekają się szatana,
- składają wyznanie wiary,
- niosą niemowlę do chrzcielnicy,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
- są świadkami wiary dla dziecka,
- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
- świętują dzień Patrona,
- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość, szacunek dla starszych),
- zawierzają dziecko Bogu:

Obowiązki rodziców chrzestnych:

- wyznaczeni przez rodziców,
- przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
- należą do Kościoła katolickiego,
- jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
- wyrzekają się szatana,
- wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu,
- pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
- prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
- żyją wiarą, nadzieją i miłością,
- modlą się za chrześniaka,
- kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną,
- zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium,
- w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Sakramentu Chrztu Św. udziela się w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00
W naszej parafii nie praktykujemy chrztów w dni powszednie w ciągu tygodnia.

Informacje szczegółowe związane ze Chrztem Świętym

Rodzice dziecka:

- Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, / tydzień wcześniej/ celem sporządzenia aktu chrztu św. Przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
- Przystępują do spowiedzi
- Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
- Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Rodzice chrzestni:

- Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym.
- Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
- Młodzież przedstawia zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
- Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:
- Nieochrzczone.
- Należące do jakiejś sekty religijnej.
- Które publicznie zaparły się wiary.
- Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
- Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
- Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.
- Żyjące w wolnym związku.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Data - imieniny
Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
imieniny: Józefa, Bogdana
Facebook
Obrazki z pielgrzymek
Kanonizacja
Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 r.,
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Czas ucieka...
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Statystyki
Użytkowników : 3396
Artykułów : 175
Odsłon : 210882