• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Katolicki pogrzeb

Zagadnienia duszpasterskie związane ze śmiercią i pogrzebem

- Cmentarz jako miejsce pochowania.
Jeśli parafia posiada swój własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba że inny cmentarz zgodnie z prawem został wybrany przez samego zmarłego lub przez osoby zajmujące się pogrzebem (KPK kan. 1180 §1).

Prawo do chrześcijańskiego pogrzebu

Każdy należący przez chrzest do Ludu Bożego ma prawo do chrześcijańskiego pogrzebu, który jest widocznym znakiem przynależności do Kościoła, a także stanowi to dowód troski naszego Kościoła i zarazem duchową pomoc dla zmarłego, która wyraża się w modlitwie wstawienniczej w jego intencji. Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II należy unikać w liturgii, w tym wypadku pogrzebowej, jakiegokolwiek wyróżniania osób w zewnętrznej okazałości lub ceremoniach (KL 32). Prawo kanoniczne poucza, że należy zadbać o to, aby biedni nie byli pozbawieni należnego im pogrzebu. Trzeba też unikać wszelkich pozorów zysku. Ci, których na to stać, są zobowiązani złożyć z okazji pogrzebu odpowiednią ofiarę (KPK kan. 1181).

Pogrzeb katechumenów i dzieci nie ochrzczonych

Katechumeni, czyli ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, co do pogrzebu są zrównani z wiernymi (ochrzczonymi). W odnowionej po Vaticanum II liturgii pogrzebowej przewidziano obrzęd pogrzebu (ze Mszą Świętą) dzieci nie ochrzczonych rodziców katolickich. Konferencja Episkopatu Polski zezwala na pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeśli rodzice pragnęli je ochrzcić. Jest przewidziana Msza pogrzebowa z racji pogrzebu dzieci nie ochrzczonych.

Pozbawieni prawa kościelnego pogrzebu

Kościół nie rozstrzyga o losie osoby zmarłej, a sam pogrzeb ma zawsze charakter modlitwy wstawienniczej za zmarłego, dlatego też w praktyce duszpasterskiej należy jak najrzadziej odmawiać pogrzebu kościelnego, ograniczając się do wypadków tylko koniecznych ze względów duszpasterskich. Stąd też słuszniejszy wydaje się zwyczaj ograniczania pewnej okazałości zewnętrznej, co w opinii wiernych może stanowić wyrażenie dezaprobaty w stosunku do tych, którzy za życia nie utrzymywali żywej więzi z Kościołem.
Prawo kanoniczne określa wypadki, w jakich wierny powinien być pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego (KPK kan. 1184 §1). Odmawia się więc pogrzebu kościelnego jedynie tym, którzy przed śmiercią nie wyrazili żadnych oznak pokuty. Do nich zalicza się:
notorycznych apostatów, heretyków i schizmatyków;
osoby, które wybrały spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
innych jawnych grzeszników, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
Kongregacja Nauki i Wiary (20 IX 1973) pozwala jednak na pogrzeb wyżej wymienionych osób, jeżeli przed śmiercią dałyby jakiś znak pokuty, chęci pojednania z Bogiem i Kościołem. Do takich znaków pokuty uprawniających do kościelnego pogrzebu, a których istnienie potwierdziliby wiarygodni świadkowie, należą: prośba o kapłana, (chociażby nie zdążył przybyć), wzbudzenie zewnętrznego aktu żalu, np. przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeproszenie za dane zgorszenia itp. Fakt publicznego zgorszenia wyklucza się przez to, że wiernych informuje się o tych znakach pokuty.

Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC

Rodzina ustala ze swoim proboszczem godzinę i przebieg ceremonii pogrzebowej. Dopiero potem zajmuje się dalszymi sprawami związanymi z pochówkiem/ grób, grabarz, organista, kościelny/.
Opiekę nad cmentarzem ma grabarz. Bez jego zgody nie wolno kopać grobów i murować grobowców/w ziemi/.
We wszelkich sprawach związanych z cmentarzem zgłaszamy się do swojego proboszcza.
Warto pamiętać, że:
- Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św. jest nieocenionym darem dla zmarłego.
- W czasie procesji na cmentarz modlimy się i śpiewamy pieśni żałobne. Staramy się zachować powagę w czasie pogrzebu i nie rozmawiać w trakcie procesji żałobnej.
- Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu: 
- Msza św. w rocznicę śmierci
- Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
- "Wypominki" w listopadzie.
-  Msze św. gregoriańskie.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Data - imieniny
Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
imieniny: Józefa, Bogdana
Facebook
Obrazki z pielgrzymek
Kanonizacja
Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 r.,
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Czas ucieka...
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Statystyki
Użytkowników : 3396
Artykułów : 175
Odsłon : 210859