Jak paciorki różańca przesuwają się chwile…

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca w Staszowie, sobota 5 października