Nasza parafia

Сhwile naszego życia

Historia parafii

Dekretem biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka parafia w Kłyżowie p.w. Wniebowzięcia NMP oraz św. Maksymiliana Kolbego została erygowana w 1974 roku. Wydzielona została z parafii w Pysznicy.

Wcześniej mieszkańcy chodzili do kościoła ok. 7 km. Ta znaczna odległość w połączeniu z trudnościami, które występowały w zimie utrudniały życie religijne. Mieszkańcy postanowili wynająć lokal jako punkt katechetyczny do którego przyjeżdżał ksiądz. Władze nałożyły karę na właścicielkę wynajętego pomieszczenia. Został wynajęty kolejny punkt katechetyczny, gdzie dzieci mogły korzystać z lekcji religii. Również część domu przerobiono na kaplicę. Gdy wszystko było gotowe zaproszono biskupa, który 3 maja 1973 r. dokonał jej poświęcenia. Wówczas ks. Andrzej Sekulski zamieszkał w Kłyżowie i msze św. były odprawiane codziennie a dzieci korzystały z katechizacji na miejscu. Nowe dzwony zostały poświęcone w 1978 roku.

Wybudowano plebanię pomimo wielu trudności ze strony ówczesnych władz. W roku 1980 rozpoczęto budowę kościoła według projektu mgr inż. arch. Romana Orlewskiego z Rzeszowa i trwała ona dwa lata. Z czasem wystrój kościoła był wzbogacany, trwały prace wykończeniowe. W 1985 roku została położona polichromia, której autorem jest prof. Bolesław Oleszko z Krakowa. Wstawiono również witraże.

W dniu 17 października 1999 roku kościół został poświęcony przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego. W roku 2007 przeprowadzono renowację polichromii, posadzki, drogi krzyżowej, wykonano odwodnienie świątyni. W roku 2011 odnowiono ogrodzenie na palcu kościelnym. Cmentarz został powiększony i wykonano nowe ogrodzenie. Zakupiono także nowe organy do kościoła.

Parafia posiada akta parafialne od 1974 roku.

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. mgr. Tadeusz Pasek

Ks. mgr. Tadeusz Pasek

Więcej

Pomoc duszpasterska

Ks. dr Tomasz Orzeł

Ks. dr Tomasz Orzeł

Więcej

Ks. mgr. Tadeusz Pasek

Krystyna Borodziuk

Ks. mgr Tadeusz Pasek studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991roku z rąk bpa Ignacego Tokarczuka. Jako wikariusz pracował w Tarnowskiej Woli, Trześni, Połańcu, Annopolu, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2010 roku został mianowany proboszczem parafii w Kłyżowie.

Ks. dr. Tomasz Orzeł

Wiesława Rybińska

Ks. dr Tomasz Orzeł pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1998 roku z rąk bp. Wacława Świerzawskiego. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli. Od 1 lutego 2017 roku pełni również posługę pomocy duszpasterskiej w Kłyżowie.

Poprzednicy

Ksiądz kanonik Andrzej Sekulski

Ksiądz kanonik Andrzej Sekulski

(10 X 1934 - 7 X 2014)

Więcej
Ks. dr Krzysztof Kida

Ks. dr Krzysztof Kida

Więcej

Ksiądz kanonik Andrzej Sekulski

(10 X 1934 – 7 X 2014)

Urodził się 10 października 1934 roku w Rudniku nad Sanem. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1953 roku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1953-1959) dnia 5 czerwca 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w Trześni, Pysznicy, Jaśle, Dukli, Strzyżowie, Pysznicy. Proboszczem w Kłyżowie został w 1974 roku. Dzieło jego życia – przy współpracy z parafianami – to stworzenie parafii, wybudowanie kościoła, plebanii, utworzenie cmentarza i wiele innych inicjatyw duszpasterskich i społecznych.
W 1997 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Odszedł do Pana 7 października 2014 roku. W dniu 11 października został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłyżowie.

Ks. dr. Krzysztof Kida

Poprzednik

Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. W 2003 r. obronił pracę doktorską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2003 do 2010 sprawował urząd administratora, a następnie proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe w Kłyżowie. Był pracownikiem Kurii Biskupiej w Sandomierzu.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku jest proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli i dziekanem dekanatu stalowowolskiego. Jest wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Kapłani i siostry zakonne pochodzący z naszej parafii

ks. Emil Młynarski

Emeryt

ks. Józef Rainer

W 2018 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.

ks. Władysław Jabłoński

W 2007 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Domacynach.

ks. Wiesław Podgórski

Jest misjonarzem w Ekwadorze; pracuje w parafiach La Union oraz San Pablo w Pueblo Nuevo.

s. Czesława Jadwiga Pruchnicka

Dom Zakonny Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Częstochowie.

s. Leonia Rainer

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Radnej Górze koło Zaklikowa

Kontakt

W sprawach pilnych i ważnych - telefon kontaktowy: 726 600 106