A D O R A C J A

KONGRES EUCHARYSTYCZNY

Sobota i noc czuwania 30.04.2022 :

17.30 Powitanie ( parking przy szkole ) i procesja do kościoła

18.00 Msza św.

19 – 20 Dzieci Komunijne oraz z Rocznicy i rodzice

20 – 21 Kandydaci do bierzmowania

22 – 23 Róża św. Maksymiliana

23 – 24 Róża Św. Rodziny

00 – 01 Róża św. Elżbiety

01 – 02 Indywidualna adoracja

02 – 03 Indywidualna adoracja

03 – 04 Róża św. Barbary

04 – 05 Róża św. Brata Alberta

05 – 06 Róża NMP Wniebowziętej

06 – 07 Róża św. Jadwigi Królowej

07 – 08 Róża bł. Bronisławy

Niedziela 01.05.2022:

8.00 Msza św.

9 – 10 Tercjarze, Emeryci, Renciści

10 – 11 Róża św. Anny

11.00 Msza św. i procesja wokół kościoła

12 – 13 Róża św. Agaty

13 – 14 Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

14 – 15 Róża św. Marii Magdaleny

15 – 16 Róża św. Katarzyny

16.30 Majówka i procesja – odprowadzenie oraz Msza św.