W Niedzielę Męki Pańskiej o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której zostały poświęcone palmy wielkanocne. Po zakończeniu mszy odbył się konkurs palm, w którym wzięli udział między innymi uczniowie szkoły w Kłyżowie. Dzieci i młodzież przygotowały wyjątkowe i niepowtarzalne palmy, co zostało docenione, ponieważ wszystkie palmy otrzymały pierwsze miejsce w swojej kategorii tj. każda klasa za swoją palmę otrzymała nagrodę.

Wyróżniona została również piękna palma wykonana przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kłyżowianki – za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom składamy ,,Bóg zapłać”.