Plan wizyty duszpasterskiej

Plan wizyty duszpasterskiej

Poniedziałek (08.01.24) – od 14:30 – 2 kapłanów –

Ul. Krótka i Olszowiec ( lewa strona )

Wtorek (09.01.24) – od 14:30 – 2 kapłanów –

Olszowiec ( prawa strona)

Sobota (13.01.24) – od 9:00

Ul. Sportowa