Wniebowzięcie NMP

Tota púlchra es, María ( Cała piękna jesteś, Maryjo )
U nas odpust i dziękczynienie za dobro otrzymywane od Pana Boga…