Zarządzenie Wielki Tydzień

ZARZĄDZENIE
dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia

Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej, niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego. Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br. Ważne jest, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie (por. MR, n. 108).