Ufność w Panu jest naszą ostoją.
Życzymy Wam by radość Paschy pokonała każdy ból którego doświadczyliście i którego doświadczacie.
Niech Chrystus Zmartwychwstały otworzy oczy każdemu z Was na te wartości, które nie przeminął nigdy.

Niech Chrystus Zwycięzca śmierci piekła i szatana wypełni wasze serca
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyście umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w codziennym życiu.
ALLELUJA!
ks. Tadeusz Pasek
ks. Tomasz Orzeł