A D O R A C J A

Sobota 25.03.2023:

10 – 11 Róża bł. Bronisławy

11 – 12 Róża NMP Wniebowziętej

12 – 13 Róża św. Jadwigi Królowej

13 – 14 Róża św. Elżbiety

14 – 15 Róża św. Barbary

15 – 16 Róża Św. Rodziny

16 – 17 KGW „Kłyżowianki”

17 – 18 Róża św. Maksymiliana

Niedziela 26.03.2023:

9 – 10 Tercjarze, Emeryci, Renciści

10 – 11 Róża św. Anny

12 – 13 Róża św. Agaty

13 – 14 Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

14 – 15 Róża św. Marii Magdaleny

15 – 16 Róża św. Katarzyny

16 – 17 Róża św. Brata Alberta