W niedzielę dnia 20.03.2022 rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże wygłosi ks. dr Adam Kopeć dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego. Nauki będą trwać w niedzielę 20.02, piątek 25.03 oraz sobotę 26.03. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w rekolekcjach, które jeszcze bardziej przygotują nas do większego przeżywania Misterium Paschalnego.