DEKRET Penitencjarii Apostolskiej

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo...

DEKRET

DEKRET Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące...
DEKRET

DEKRET

KURIA DIECEZJALNA SANDOMIERSKA Nr 359/20 DEKRET o obowiązku uczestnictwa we Mszy św. W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325). Dlatego przyjmując z...
DEKRET

Nowe zarządzenie w związku z epidemią

KURIA DIECEZJALNA SANDOMIERSKA ZARZĄDZENIE w sprawie przestrzegania nowych rozporządzeń sanitarnych związanych z epidemią Ponieważ Rada Ministrów zdecydowała, że począwszy od dnia dzisiejszego, podczas Mszy św. i nabożeństw może przebywać w kościele jedna osoba na 15...
Życzenia

Życzenia

Ufność w Panu jest naszą ostoją. Życzymy Wam by radość Paschy pokonała każdy ból którego doświadczyliście i którego doświadczacie. Niech Chrystus Zmartwychwstały otworzy oczy każdemu z Was na te wartości, które nie przeminął nigdy. Niech Chrystus Zwycięzca śmierci...
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

     WYJĄTKOWO W TYM ROKU PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie...