Zarządzenie Wielki Tydzień

Zarządzenie Wielki Tydzień

Miesiąc: Kwiecień 2020 ZARZĄDZENIE dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia...
Zarządzenie Wielki Tydzień

Dekret z dnia 25.03.2020r

p@r@fi@klyzow@dmin Uzupełnienie i wyjaśnienie zarządzeń dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii W trosce o zbawienie Ludu Bożego oraz zdrowie i życie doczesne wszystkich wiernych, powierzyłem dzisiaj Diecezję Sandomierską opiece Matki Bożej,...
Tydzień misyjny

Tydzień misyjny

Miesiąc: Październik 2019 Od 20.10.2019 rozpoczyna się czas szczególnej modlitwy za misjonarzy. Pamiętajmy o nich, pomagajmy im, módlmy się za nich. Nasz rodak ks. Wiesław Podgórski niech będzie obecny w naszej modlitwie....
80 rocznica wybuchu II wojny światowej

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Miesiąc: Wrzesień 2019 W niedzielę 1 września 2019r. o godz. 11.00 w kościele w Kłyżowie połączyliśmy się we wspólnej modlitwie przeżywając tą tragiczną rocznicę. Jest to wciąż aktualna lekcja historii, która przypomina ogrom krzywd, nieszczęść i śmierć zadaną...