W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej msza św. i wspólna modlitwa o pokój.